Notify Me When Page is Updated
Login To SchoolRackSign Up for an Account

NEW INFO Back to All Pages »

MAPLE WEBMINARS FOR EDUCATORS AND RESEARCHERS .

 

 

 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Người có học biết mình ngu dốt. The learned man knows that he is ignorant.

 Victor Hugo.


HÀM ĐẶC BIỆT .

Trong giáo trình toán lý chúng ta thường gặp một số hàm đặc biệt xuất hiện trong biểu thức nghiệm và các phương trình vi phân . Bài viết sau đây gồm nhiều phần , tác giả sẽ lần lượt giới thiệu về các hàm này qua định nghĩa , mô tả đồ thị và các tính chất cơ bản .  Những thông tin này được tham khảo từ nhiều nguồn sách và các trích dẫn khác từ internet .


Trần hồng Cơ
Ngày 12/10/2013.

Đường dẫn :

Phần 1 . http://cohtran.blogspot.com/2013/10/ham-dac-biet-phan-1.html
Phần 2 . http://cohtran.blogspot.com/2014/02/ham-dac-biet-phan-2.html

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Khoa học là một điều tuyệt vời khi không phải dùng nó để kiếm sống.

 Albert Einstein .

Experimental Book Vizualization

 


 
1999
1975
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tài liệu sử dụng máy tính CASIO

 

Link  :  CASIO 1 , CASIO 2 , CASIO 3 , CASIO 4 , CASIO 5 , CASIO 6 , CASIO 7 , CASIO 8 , CASIO 9 


 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***  CÁCH ĐĂNG KÝ VÀO BAN THẢO LUẬN

(Discussion Board)

 

BƯỚC 1 .  

Vào  Discussions  


 

BƯỚC 2 .  

Vào chọn loại danh khoản 

 

BƯỚC 3 .  

Tạo danh khoản  

 

BƯỚC 4 .  

Mở email và kích hoạt danh khoản bằng cách Click vào đường Link  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bộ phim Lý Thuyết Của Vạn Vật - The Theory of Everything kể về cuộc đời có thực của nhà vật lý học Stephen Hawking. Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên Eddie Redmayne, Felicity Jones, Tom Prior..

Lý Thuyết Của Vạn Vật bomtanorg 1423106764 004
Hình ảnh trong phim 


Trailer phim Lý Thuyết Của Vạn Vật


http://bomtan.org/phim-ly-thuyet-cua-van-vat-12912.html

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------