Notify Me When Page is Updated
Login To SchoolRackSign Up for an Account

A12 MATH PRACTICE Back to All Pages »

Bài thực hành toán 12

CASIO HANDSOLVABLE MANUAL

Tài liệu sử dụng máy tính CASIO

 

Link  :  CASIO 1 , CASIO 2 , CASIO 3 , CASIO 4 , CASIO 5 , CASIO 6 , CASIO 7 , CASIO 8 , CASIO 9 

  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


BÀI THỰC HÀNH TOÁN 12  / P1-P10

 

Click vào đường link dưới đây xem nội dung các bài thực hành toán  12 .

A12P1 , A12P2 , A12P3 , A12P4 , A12P5 , A12P6 ,A12P7 A12P8 , A12P9 , A12P10

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Toán học có cần đến gene hay không ?

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Online Education Is All About knowledge

 

Online education is a disruptive innovation for the obvious reasons, namely global reach, scale and cost. And for not so obvious reasons (if implemented correctly) such as customization and personalization (one size doesn’t fit all), not to mention the education research space that was never conducted in such scale before.

 symbolab online education

The importance of reach and scale from enabling developing  countries to get the best education available by enrolling to free open online courses from top universities such as MIT, Stanford and Yale, to less heroic reasons  such as the flexibility to enroll to any class any time…
Bad economic times take a toll on education.  Universities are downsizing, cost of education is rising, and graduates are unemployed while stuck with six-figure student loan debt. Traditional education no longer can offer value for money.

A great TED talk by Daphne Koller, Coursera co-founder, on online education - click here
 
Well, there are still issues to resolve, and not everyone agrees with this notion.   An interesting  post by Mark Edmundson, a professor of English at the University of Virginiaon the trouble with online education - click here
 
Online education is not just about higher education and degrees; it is first and foremost about knowledge.   Online education today offers a syllabus very similar to the traditional education, it is the “how” that changed not so much the “what”.  But in the future, we should be able to change the “what”, just like we are using search engines to learn, find answers, and build something new.
 
Until the next post,
Michal
 
 

Giáo dục trực tuyến là tất cả kiến ​​thức
 

Giáo dục trực tuyến là một sự đổi mới có tính đột phá vì những lý do rõ ràng, cụ thể về phạm vi toàn cầu, quy mô và chi phí. Và vì những lý do không rõ ràng (nếu được thực hiện một cách chính xác) như tùy biến hóa và cá nhân hóa (một kích thước không phù hợp với tất cả), chưa kể đến các không gian nghiên cứu giáo dục mà trước đây không bao giờ được thực hiện ở quy mô như vậy .

 Giáo dục trực tuyến symbolab

Tầm quan trọng của phạm vi và quy mô từ việc tạo điều kiện cho các nước đang phát triển có được nền giáo dục tốt nhất có sẵn bằng cách đăng ký miễn phí các khóa học trực tuyến mở từ các trường đại học hàng đầu như MIT, Stanford và Yale, đến lý do ít chính đáng như sự linh hoạt để ghi danh vào bất kỳ lớp học bất cứ lúc nào ...
Thời buổi kinh tế xấu đi cũng ảnh hưởng khá lớn đến giáo dục. Các trường đại học đang thu hẹp, chi phí giáo dục tăng lên, và sinh viên tốt nghiệp không có việc làm trong khi vẫn phải chịu áp lực vì số nợ vay của mình. Rõ ràng là giáo dục truyền thống không còn có thể cung cấp giá trị cho đồng tiền được nữa .

Một buổi nói chuyện tuyệt vời của Daphne Koller  , đồng sáng lập Coursera , một hệ thống giáo dục trực tuyến , tại TED - (bấm vào đây) .
 Thực vậy , vẫn còn có những vấn đề cần giải quyết, và không phải ai cũng đồng ý với quan điểm này. Một bài viết thú vị của Mark Edmundson, một giáo sư Anh ngữ Đại học Virginia, về những khó khăn của hệ thống giáo dục trực tuyến - (bấm vào đây).
 
Giáo dục trực tuyến không chỉ là nói về giáo dục và bằng cấp cao hơn; nó là sự khởi đầu và quan trọng nhất về kiến ​​thức. Hệ giáo dục trực tuyến ngày nay cung cấp một đề cương giáo trình rất giống với việc giáo dục truyền thống, đó là "làm thế nào" mà lại thay đổi không quá nhiều một cái "điều gì đó". Nhưng trong tương lai, chúng ta sẽ có thể thay đổi "cái điều gì đó", giống như chúng ta đang sử dụng công cụ tìm kiếm để tìm hiểu, tìm câu trả lời, và xây dựng một cái gì đó mới mẻ .
 
Xem bài tiếp theo,
Michal

Nguồn : https://blog.symbolab.com/2012/12/online-education-is-all-about-knowledge.html

Trần hồng Cơ 

Lược dịch

Saigon , 28/10/2016

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TÌNH YÊU - MỘT DẠNG NĂNG LƯỢNG VĨ ĐẠI

 1. Bức thư đầy xúc động mà nhà vật lý vĩ đại Albert Einstein gửi tặng cô con gái Lieserl của mình, ông kể về một thứ năng lượng vĩ đại nhất thế gian này. Đó là tình yêu.

  Vào cuối những năm 80 của thế kỉ 20, Lieserl, con gái của nhà vật lý học nổi tiếng nhất thế giới Albert Einstein đã gửi 1.400 bức thư được viết bởi cha mình cho Đại học Hebrew. Điều kiện được cô đưa ra là những bức thư này chỉ được công bố 20 năm sau khi cha cô qua đời. Phía dưới là một trong số những bức thư được đăng tải.

  "... Khi cha giới thiệu về thuyết tương đối, có rất ít người hiểu được cha, và thứ mà cha giới thiệu sẽ mâu thuẫn và gây khó hiểu với thế giới hiện tại. Hãy lưu giữ bức thư này càng lâu càng tốt và chỉ đưa nó ra khi xã hội đủ phát triển để hiểu và chấp nhận những gì cha nói dưới đây. Đây là một trong những năng lượng mạnh mẽ nhất trên thế giới, mạnh tới nỗi mà khoa học chẳng thể chứng minh nổi.

  buc-thu-einstein-gui-con-gai.

  Loại năng lượng này xuất hiện ở khắp mọi nơi, ảnh hưởng tới tất cả mọi người và thậm chí xuất hiện đằng sau những hiện tượng không thế lý giải nổi trên Trái Đất.

  Năng lượng này chính là tình yêu. Khi các nhà khoa học nghiên cứu về vũ trụ, họ đã quên mất loại năng lượng không thể nhìn thấy này.

  Tình yêu là ánh sáng, nó soi sáng những người cho đi và nhận về. Tình yêu là trọng lực, bởi vì nó khiến người ta xích lại gần nhau hơn.

  Tình yêu là sức mạnh, bởi nó tổng hợp tất cả những thứ tốt nhất mà chúng ta có, cho phép con người không đắm chìm trong sự ích kỉ mù quáng. Tình yêu gợi mở mọi vấn đề.

  Vì tình yêu mà chúng ta sống, rồi chết. Tình yêu chính là Chúa và Chúa cũng chính là tình yêu.

  Năng lượng đặc biệt này giải thích tất cả mọi điều và reo ý nghĩa vào cuộc sống. Chúng ta đã bỏ mặc nó quá lâu, có thể vì chúng ta sợ phải yêu do yêu là năng lượng duy nhất trên đời con người không điều chỉnh được.

  Để nhìn thấy được tình yêu, cha đã thay đổi một chút trong công thức của mình. Thay vì E=mc2, chúng ta chấp nhận rằng năng lượng để phục hồi thế giới có thể thu được qua chỉ số tình yêu nhân với tốc độ ánh sáng. Có thể thấy rằng chẳng có đáp số đúng vì tình yêu không có giới hạn. Sau khi con người thất bại với việc sử dụng, điều khiển những loại năng lượng khác thì vũ trụ đã phản bội chúng ta, sẽ cấp bách để con người tìm hiểu về loại năng lượng mới...

  albert einstein va con gai.

  Nếu chúng ta muốn giống loài của mình tồn tại, chúng ta phải hiểu ý nghĩa của cuộc sống. Nếu chúng ta muốn cứu Trái Đất cùng tất cả những sinh vật tồn tại trên đó, tình yêu là thứ duy nhất, đáp án chính xác nhất của vấn đề. Có thể chúng ta chưa sẵn sàng để tạo ra những quả bom tình yêu và thả nó đi khắp thế giới hay một thiết bị đủ mạnh để có thể huỷ diệt sự hận thù, ích kỉ hay lòng tham đang tàn phá thế giới.

  Thế nhưng, mỗi người đang mang trong mình một cỗ máy mạnh nhất thế gian, một cỗ máy tình yêu chỉ chờ để được sử dụng. Chúng ta học cách cho đi và nhận lại thứ năng lượng diệu kì này. Lieserl thân mến, tình yêu sẽ vượt lên tất cả, nó có thể trung hoà mọi thứ vì tình yêu là tinh hoa của cuộc sống này.

  Cha rất hối hận vì đã không thể mô tả hết những gì trong trái tim mình, thứ luôn yếu ớt đập trong suốt cuộc đời cha. Có lẽ đã quá muộn để xin lỗi, thế nhưng thời gian chỉ có tính tương đối, cha cần nói với con rằng cha yêu con và cám ơn con, cha đã tìm thấy câu trả lời chính xác nhất!.

  Cha, Albert Einstein." 
 2. Nguồn : http://medocsach.com/threads/buc-thu-einstein-gui-con-gai-tinh-yeu-la-thu-nang-luong-vi-dai-nhat-the-gian-nay.193/

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


BÀI THỰC HÀNH TOÁN 12   / P11-P20Click vào đường link dưới đây xem nội dung các bài thực hành toán  12 .

 A12P11 , A12P12 , A12P13 ,  A12P14 ,  A12P15 ,  A12P16 ,  A12P17 ,  A12P18 ,  A12P19 ,  A12P20 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------